Pink Floyd vd Hoefstal

 SE VCH, NORD JV-13, HEL V-14, FI V-14, C.I.E, J

 Pink 150718 2

Född/Born: 2013-03-06
Uppfödare/Breeder: Kees Versluis, Holland
Ägare/Owner: Elisabeth & Jill Rhodin