Diragos Duncan

JWW-20, FI JV-22, SE JV-22


Född/Born: 2022-01-09
Uppfödare/Breeder: Camilla Rönnqvist
Ägare/Owner: Elisabeth & Jill Rhodin