Örnbergets Carmencita

 

 Carmenzita 7vliten

Född/Born: 2009-07-14
Uppfödare/Breeder: Elisabeth & Jill Rhodin
Ägare/Owner: Birgitta Saarnak

 

NO UCH, SE U(gv)CH, SE VCH, C.I.B
Åkerlyckans Chess
SE U(v)CH
Fagermons Jango Junior
Fagermons Young
Bronia Glamour Puss
SE U(v)CH, SE VCH
Örnbergets Necezita
EE CH, FI UCH, INT UCH, SE U(v)CH, SE VCH
Örnbergets Armas
SE U(v)CH, FI U(v)CH, DK U(v)CH, INT U(g)CH, NORD U(g)CH, NORD V-00-01-06, NO V-07, SE V-08, FIN V-08, Welt Veteran Sieger-09, WVW-09
Örnbergets Daniela
SE U(v)CH
Äng-Tibbens Dolly
SE U(v)CH
Fagermons Isidor
SE VCH
Nick v Dorndorf
SE U(v)CH
Fagermons Carola

FI UCH, NORD VV-11, SE U(v)CH
Örnbergets Jelena

INT U(v)CH, SE U(v)CH
Zeppelin Van De Tongelaar
FI UCH, INT U(v)CH, SE U(v)CH
Örnbergets Erica