Hunderbar Purple Haze SL

US CH, SE U(v)CH, FI UCH, NO UCH, NORD U(v)CH, C.I.B, C.I.E, SE V-15, EU W-15, FI W-15

 Gouda BIR MyDog2015

Född/Born: 2013-01-14
Uppfödare/Breeder: Mary Freibert & Amber Leonard, USA
Delägare/Co-owner: Kerstin Brink