Örnbergets Versace

 SE U(v)CH, SE JV-16

 Versace 20160822liten

Född/Born: 2015-07-18
Uppfödare/Breeder: Elisabeth & Jill Rhodin
Ägare/Owner: Lena Pettersson

2 x BIG-2 SKK
2 x BIR
1 x BIM
4 x Cert Sweden
1:a pris öppen klass viltspår / 1st prize open class blood tracking


BIS – Best in Show
BIG – Best of Group 4/6 (Dachshunds, Scenthounds and related breeds)
BIR – Best of Breed
BIM – Best of Opposite sex
Cert – CAC
SKK – Swedish kennel club

SvTk – Swedish dachshund club

US CH, SE U(v)CH, NO UCH, DK UCH, NORD UCH, C.I.B, C.I.E, SE V-12, EU W-13-15
Insight’s Ducati
US CH
Leoralees Main Event SL 
US CH
Riverwalk’s Eye Of The Storm
US CH
Aviance’s Star Is Born @ Leoralees ROMX
BISS GR CH
Insight’s No Bias No Bull
MBIS MBISS DUAL CH
Walmar’s Casanova ROMO
US CH
Insight’s Last Temptation
SE U(v)CH, DK UCH, FI UCH, NO UCH, NORD U(v)CH, C.I.E, C.I.B, DK JV-12, DK V-12, HEL JV-12, FI JV-12, SE JV-12, SE V-13, HEL V-13, FI V-13, NORD V-13, WW-13-14
Örnbergets Jubilée
SE VCH
Lancelot von Charlottenhof
DK UCH, INT UCH, KBH V-04, NO UCH, SE U(g)CH
Örnbergets Houdini
DE CH, VDH CH
Belinda Von Charlottenhof
SE U(v)CH, FI U(v)CH, C.I.B.
Örnbergets Zoraya 
SE U(v)CH
Örnbergets Rookie
SE U(v)CH
Äng-Tibbens Dolly

Klicka på ett foto för att se det i större format / Click on a photo to enlarge it


thumb Versace huvud 20160430litenthumb Versace 20160430litenthumb Versace huvud 20160227 2litenthumb Versace huvud 20160227litenthumb Versace 20151018litenthumb Versace huvud 20151018litenthumb V-kullen 20150822 19litenthumb V kullen 20150822 11litenthumb V kullen 20150822 10litenthumb V kullen 20150822 9litenthumb V kullen 20150822 8litenthumb V kullen 20150822 7litenthumb V kullen 20150822 6litenthumb V kullen 20150822 4liten