Örnbergets BGL Blue Moon

  JWW-17, DK JV-17, DK V-17, NORD JV-17, NORD V-17, FI JV-17, FI V-17, SE JV-17, SE V-18, BeneluxW-18

Blue clubshow 2018 5
Photo: @fotografsbenneborg

Född/Born: 2016-10-25
Uppfödare/Breeder: Elisabeth & Jill Rhodin
Ägare/Owner: Elisabeth & Jill Rhodin